Angelina Esteve i Guillermina Sunyer

CASAL DE CULTURA

DISSABTE 15·JUNY·2024

12.00 A 13.30 h


El laberint és un símbol universal que trobem en totes les èpoques i civilitzacions, ja que ens connecta amb la recerca que dona sentit a la nostra vida i amb les dificultats que es presenten en el nostre camí per ser transformades en un sentit existencial i espiritual.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT I DINÀMICA DEL TALLER
A la xerrada, aprofundirem en el símbol universal del laberint explicant el seu significat profund en diferents cultures d’arreu del món fins avui en dia.

L’activitat artística serà destinada a vivenciar a través de l’artteràpia el procés de transformació anímic quan entrem i sortim d’un laberint realitzat i pintat per nosaltres.

 

ANGELINA ESTEVE

Llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona, ​​on a partir de l’estudi de la semiòtica amb el professor Sebastià Serrano se li va despertar l’interès cap a la comunicació metalingüística i el llenguatge no verbal.

GUILLERMINA SUNYER

Artterapeuta antroposòfica i terapeuta especialitzada en el diagnòstic energètic al Centre de Salut i Benestar Integral Silencio (Barcelona).

AFORAMENT COMPLET !! !!