ANNA VIÑALLONGA

CASAL DE CULTURA


La mirada a l’Orient ens porta a relacionar les emocions amb els organs principals del cos. La Medicina Tradicional Xinesa té en consideració  a l’ésser humà com un tot, cos físic i emocions.